2022 HIGHLIGHTS


THEME 2022: ABOUT TIME

"Time brings all things to pass"

                                                    -Aeschylus


About time

In our society, time seems central and many people complain about a lack of time. Everything should go faster and faster, but is there even time? What is time? In science we find time in many fundamental equations and Einstein described time as a sequence of events. We are talking about biological time and in music and dance rhythm is central. Some describe time as linear, others as circular. Some say that time is passing, others that it will come. Regardless, time seems central to us humans and together with researchers, artists, students and other curious people, we want to explore time. Welcome to Chalmers on November 16-17 to reflect with us, about time!

Om tid

I vårt samhälle tycks tiden central och många klagar på brist på tid. Allt ska gå snabbare och snabbare, men finns ens tid? Vad är tid för något? Inom naturvetenskapen finner vi tid i många grundläggande ekvationer och Einstein beskrev tid som en sekvens av händelser. Vi pratar om biologisk tid och inom musik och dans är rytmen central. Vissa beskriver tid som linjär, andra som cirkulär. Vissa talar om att tiden går, andra att den kommer. Oavsett verkar tid central för oss människor och tillsammans med forskare, artister, studenter och andra nyfikna vill vi utforska tid. Välkommen till Chalmers den 16-17 november för att tillsammans med oss reflektera, om (du har) tid!

PROGRAM

*Click on an event to get more information. All events are free to attend.

Wednesday 16|11

09:30 - 09:45
Volvofoajén
Opening of AHA! festival 2022
It's about time!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This event on Facebook
09:45 - 12:15
Volvofoajén
Om livet, tiden och biologin, del 1
Moderator: Fredrik Höök

Anders Elfvin är universitetssjukhusöverläkare i barnmedicin och neonatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är docent och adjungerad universitetslektor i neonatologi vid Göteborgs Universitet. Tidigare har han arbetat vid Hospital for Sick Children och University of Toronto i Kanada. Kliniskt arbetar Anders med intensivvård av sjuka nyfödda och underburna barn. Hans forskning handlar om tarmsjukdomar och infektioner hos underburna barn. Han har forskningssamarbeten nationellt, och internationellt, bland annat i Seattle, USA och Johannesburg, Sydafrika. Anders är övertygad om att händelser som påverkar hälsa och sjukdom under de första dagarna hos ett nyfött barn har betydelse för resten av livet.

Joar Svanvik, MD, PhD, professor i kirurgi em. i Sverige har tjänstgjort på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Universitetssjukhuset i Linköping och även vid UCSF i San Francisco och i Sydafrika. Han är nu aktiv på deltid vid Transplantationscentrum, Göteborg. Han deltog i att starta en medicinsk skola i Kenya och utnämndes till redaktör för British Journal of Surgery i sex år. Han har även tjänstgjort som läkare ombord skepp i Antarktis och Nordatlanten. Han är medlem i HUBIQ (Human Biology and Quantum Physics) sedan starten och en av författarna till boken Quantum Physics and Life.

Saltvattnets vågor inom oss - en work in progress-visning av Teater Spera. Teater Spera är en friteater på Tjörn. Fokus är nyskapande scenkonstverk med text, kropp och röst som växer ur process och koncept. Just nu är de aktuella med att utveckla metoden "scenkonst möter vetenskap" där forskning om havet står i centrum.

11:30
Anders Elfvin, Joar Svanvik, Fredrik Höök och Teater Spera
Panelsamtal
This event on Facebook
13:15 - 16:15
Volvofoajén
Om livet, tiden och biologin, del 2
Modererator: Joar Svanvik

Ingmar Skoog är professor i psykiatrisk epidemiologi och Föreståndare för Centrum för Åldrande och Hälsa vid Göteborgs Universitet, med 130 forskare från 17 institutioner och 5 fakulteter vid Göteborgs Universitet. Han leder H70-studierna i Göteborg som är befolkningsundersökningar av äldre som hållit på sedan 1971. Han har forskat om åldrande under närmare fyra decennier, och skrivit mer än 500 vetenskapliga artiklar och varit inbjuden föreläsare drygt 300 gånger på internationella möten. Han var medlem av Delegationen för senior arbetskraft, regeringens äldreforskarråd, och coronakommisionens expertgrupp om smittspridning, expert i utredningen om ny äldreomsorgslag, sommarpratare 2021 och årets senior samma år.

Pontus Wasling är neurolog och docent vid Sahlgrenska sjukhuset. Han har skrivit böckerna "Knaster - medvetandets gåta och illusionen av ett jag" och "Minnet, fram och tillbaka"

Helena Backlund Wasling är docent i Neurofysiologi och hennes forskning rör hudsinnets fysiologi. Hon har skrivit boken "Närmare".

14:45 - 15:00
Paus

The performance “What Fires Together Wires Together” experiments in the intersection between movement and science. It is based on the theory of the psychologist Donald Hebb from 1949; “What fires together wires together”, which describes how repetitive firing of two nearby neurons increases the efficiency of that neural connection. Like a new path that hasn’t been formed or a lawn that hasn’t been mowed, where every step makes it easier for the next walk. All of this is put into a context that questions how ingrained our identity really is. Is identity a deep-rooted essence in every human being or is it possible to reprogramme your self-perception?

Dancers: Astrid Sten Andersen & Sofia Lykke Meile

Music by Anton Hvidtjørn

Speak by Sidsel Sten Andersen

Choreography by Astrid Sten Andersen & Lotte Bjørnholt Fink

15:30
Pontus Wasling, Helena Backlund-Wasling, Joar Svanvik, Gunnar Bjursell och Astrid Sten Andersen
Panelsamtal
This event on Facebook
Opens 17:00
Volvofoajén
BAHA!bar
Credit cards only
17:15 - 18:45
Volvofoajén
Om tiden i naturvetenskapen och litteraturen
Moderator: Fredrik Höök

Vi gör en resa från tidens födelse till tidens eventuella slut. På vägen kommer vi att upptäcka att tiden enligt Einsteins relativitetsteori går olika fort beroende på var man befinner sig. Vi diskuterar tidens pil, tvillingparadoxen och hur man kan få in en 10 meter lång stege i ett 5 meter långt garage.

En berättelse, en roman eller novell, utspelar sig över tid. Det som händer kan vara ett ögonblick eller så länge som ett liv, men hur tid kan gestaltas är ett helt centralt problem för den som ska berätta en historia. Tidsgestaltningen har dessutom förändrats i takt med att vetenskapens förståelse av vad tid är har utvecklats. En romanförfattare behöver inte ha förstått eller ens hört talas om Einteins teorier eller entropibegreppet, vissa förändringar tycks ligga i tiden, för från 1900-talets första decennier blir tiden i romanerna något subjektivt och relativt, den raka tidsföljden bryts upp och ersätts med oordning och osäkerhet. Ingrid Elam diskuterar i sin föreläsning tidens gång i några klassiska berättelser från Homeros till idag.

18:15
Ulf Gran, Ingrid Elam och Fredrik Höök
Panelsamtal
This event on Facebook

Vad är tid egentligen? Är den ett absolut och objektivt fenomen eller en högst subjektiv upplevelse? Eller kanske båda? Är tiden linjär som ett snöre med en början och ett slut eller har den en helt annan form? Kan det i så fall finnas en evighet? Vad gör musiken med tiden och varför är en poplåt sällan längre än 5 minuter? Hur sjutton ska man förstå den krökta rumtiden?
Och varför gråter vi när tiden går? Om den nu ens går.

Välkomna att utmanas av ett samtal om tid som tar exakt 1 timme (men kanske känns längre eller kortare).

This event on Facebook

Det har börjat bli dags att samla ihop sig. Livet flyter runt i små och stora cirklar av vardagsbestyr som avloppsrensningar och balkongodlingar, den stora oron över allt, hur ska det gå för oss? Till syvende och sist landar jag alltid i musiken. Musik är alltid räddningen och om det inte är räddningen är det iallafall mitt enda vettiga sätt att processa mina känslor och allt som händer i världen. Snart kommer en raket i form av ett album skjuta rakt upp från mitt hjärta och upp i himlen, men inte riktigt än. Jag jobbar fortfarande med tillverkningen. Några delar av bygget kommer man kunna se och höra under hösten.

”Marit Bergman är en flerfaldigt prisbelönt låtskrivare och artist som tog Sverige med storm när hon debuterade i början av 2000-talet. Sedan dess har hon släppt fem album, gjort egna radioprogram, skrivit musik till andra artister, teaterföreställningar och TV.”

This event on Facebook

Tobias Granmo and Daniel Berg are colleagues since many years at The Academy of Music and Drama in Gothenburg. They are both teachers in violin and percussion instruments respectively and are also personally responsible for the chamber music. The duo Granmo-Berg is regularly invited as guest professors by other universities in Europe to give Master Classes in connection to Concert tours. The musical meeting between violin and marimba opens new doors! The concert repertoire covers music from Vivaldi and Bach via Bartôk and Piazzolla to contemporary music composed exclusively for Tobias and Daniel.

This event on Facebook

Thursday 17|11

Akvarell sägs ibland vara ett medium som målar sig självt, bara man ger det tid. I denna workshop får du prova hur tid påverkar en akvarells uttryck och varför naturvetenskap är en akvarellists bästa vän. Material finns på plats - välkommen att experimentera!

Workshopen inleds med en föreläsning

This event on Facebook

Doina Petrescu, Professor of Architecture and Design Activism, School of Architecture, University of Sheffield, och Jubileumsprofessor 2022 vid Chalmers. Doina Petrescu är en av grundarna av Atelier d’Architecture Autogeree (AAA).

12:20 - 14:55
Volvofoajén
Om Hilma af Klint 
In english
Moderator: Peter Christensson

BEYOND THE VISIBLE – HILMA AF KLINT marks Halina Dyrschka's directorial debut and is the first film about this Swedish artist. The research and production of the film took 5 years where Halina Dyrschka also was working close with the HILMA AF KLINT ARCHIVE. The film was shown at over 50 film festivals all over the globe and the New York Times chose it as one of the best films in 2020..

13:50
Åsa Landahl, Halina Dyrschka och Peter Christensson
Panelsamtal
This event on Facebook

Hur kan vi stimulera hjärnan till att öppna våra sinnen och ge en multimodal upplevelse, som kan bli berikande. Hur hänger yttre och inre miljöer och rum samman? Påverkas vår vilja att utnyttja naturens möjligheter? Hur kan rymd, rörelse, balans tolkas. Kan våra minnen påverka tolkning och trygghetsupplevande. Kan hjärnan påverkas av omgivning och kan social samvaro stimuleras? Kan utformning av bostäder påverka trygghet, kreativitet och hälsoupplevande? Ett lyckat exempel på samverkan med anlitad arkitekt Anders Olausson hos Wingårdhs arkitektbyrå beskrivs inför tillbyggnad av Bergsjöns vårdcentral i ett mångkulturellt område med stora behov av hälsofrämjande möten.

This event on Facebook
Opens 17:00
Volvofoajén
BAHA!bar
Credit cards only
17:00 - 19:30
Volvofoajén
Om Tiden och kulturen
Moderator: Peter Christensson

Om kulturens betydelse för människans evolution samt uppkomsten av kulturella uttryck och deras biologiska effekter.

Poeten Lina Ekdahls tonträff är unik. Hon skriver ofta med ett rakt och mångbottnade språk. Hon skriver framförallt poesi, men också dramatik och libretto. I våras kom hennes åttonde diktsamling, Du är inte full du är fylld. En diktsamling där hon undersöker hur mycket vi kan fyllas utan att gå miste om allt. Vem hamnar i centrum, vem har makten och hur mycket information får plats i ett såll. Vi uppmanas att börja från början, innan vi föddes. Någon påstår att det inte räcker, att det inte är nog.

Arctic nights, an expressive meeting of photography, percussion music and text gravitating the idea of swimming to the North Pole.

Arika Yamada (USA) has been a member of GöteborgsOperans Danskompanisince the 2013/2014 season. She trained at The Juilliard School and haspreviously danced with Gallim Dance in NYC. She’s worked at Korzo Theater (the Netherlands) and Company XIV at Edinburgh Fringe Festival, with Barak Marshall and the Los Angeles Philharmonic.

18:45
Gunnar Bjursell, Lina Ekdahl, Daniel Berg, Peter Christensson och Arika Yamada
Panelsamtal
This event on Facebook

Fiskemannens Kompisar is a jazz and funk group consisting of Miles Gerhardt (trumpet), Floyd Gerhardt (saxophone), Sebastian Larsson (saxophone and vocals), Xander Hou (bass), Joel Eng (drums) and Vidar Lindström (guitar). The band members are between 14 and 15 years old and met at one of Vänersborg Jazz Academy's jazz courses for young people. There they had the opportunity to play music together, learn more about making music but not least create strong friendships.

This event on Facebook

”The Double Bass Project” består av Afra Rubino på flamencogitarr och Peter Janson på kontrabas. Med moderna tolkningar av forna melodier, egenkomponerat material och improvisationer blandar denna dynamiska duo flamencons historia med en nutida fläkt så att Tiden slutar att existera.

This event on Facebook

SPEAKERS/PERFORMERS

Daniel Berg is a versatile marimba soloist, composer and professor. He holds the position as the marimba and chamber teacher at the University Colleges of Music in Gothenburg, Örebro and Stockholm (Sweden). He has made several CD-recordings like In a Landscape, Ricamo, Sound of Transparence and Rhythm Art Duo. In his passion to promote the marimba as a solo- and chamber music instrument, Daniel has worked intimately with a number of composers who have written original music for the instrument. This includes more than 250 world premiers for solo and chamber works. As a composer Daniel has written a couple of solo works for marimba like Over the Moon, December and Blue Memories. The pieces belong today to the standard marimba repertoire. His works are published at the Keyboard Percussion Publications (USA), Norsk Musikforlag AS (Norway) and Edition Svitzer (Denmark). Daniel Berg is an Elite Mallets and a Bergerault Marimba Artist.

https://www.marimbaart.com/

Gunnar Bjursell, Professor Emeritus is acting Director for the Culture, Cognition and Health Center at the Karolinska Institute. His research has focused on the importance of genetics in public health, cancer and atherosclerosis. Bjursell lead the development of biotechnology at Chalmers and is one of the founders of Vetenskapsfestivalen. During the last fifteen years he has been actively involved in the development of the research field culture, the brain, and health. Music, art, dance and the performance of these artforms has a significant impact on the development of social interaction, creativity and motivation and additionally cognition and learning in both young and old alike.More information at: http://www.kulturellahjarnan.se/

Fiskemannens Kompisar är en jazz- och funkgrupp bestående av Miles Gerhardt (trumpet), Floyd Gerhardt (saxofon), Sebastian Larsson (saxofon och sång), Xander Hou (bas), Joel Eng (trummor) och Vidar Lindström (gitarr).

Bandmedlemmarna är mellan 14 och 15 år gamla och träffades på en av Vänersborg Jazz Academys jazzkurser för ungdomar. Där fick de tillfälle att spela musik tillsammans, lära sig mer om musicerande men inte minst skapa starka vänskapsband.
Vi går i högstadiet och faller både för jazzen och funken. Fiskemannens Kompisar möttes för första gången på Koppargrillen i Vänersborg, slutet av juli 2020.
Vi utvecklades i musiken på Jazz Camp vid Vänersborgs Jazz Academy.
Spelglädje, improvisation och galet kul tillsammans!
Jazz We Do!

Tobias Granmo and Daniel Berg are colleagues since many years at The Academy of Music and Drama in Gothenburg. They are both teachers in violin and percussion instruments respectively and are also personally responsible for the chamber music. The duo Granmo-Berg is regularly invited as guest professors by other universities in Europe to give Master Classes in connection to Concert tours. The musical meeting between violin and marimba opens new doors! The concert repertoire covers music from Vivaldi and Bach via Bartôk and Piazzolla to contemporary music composed exclusively for Tobias and Daniel.

Tobias Granmo’s love for the violin has formed his life and already from childhood music has been a natural and essential part- a way of living. Studies in Stockholm, Gothenburg and finally in Vienna for renowned Violin Professors as Milan Vitek, Dora Schwarzberg, Günther Pichler and Ernst Kovacic has inspired him. A great Violin and music tradition to pass on to the next generation. Tobias has also a great interest in contemporary music and together with marimba soloist Daniel Berg they are forming Duo Granmo/Berg, a duo regularly touring through Europe. Two cdrecordings so far and one upcoming in 2019. Tobias is violin teacher but also head of the chamber music at the Academy. Between 2011-2017 he was Director of studies for the classic music department.

Regularly guest teaching at the Music Academies in 
Vilnius, Riga, Ljubljana, Rome, Naples, San 
Sebastian, Birmingham, Cork.

Playing a modern Violin by Martin Schwalb , 1999 
in Vienna and strings by Thomastik (Sponsored 
Artist since 2017).

Peter Janson, kontrabas, har varit verksam på den svenska och internationella jazz och improvisationsscenen i över 30 år. Peter har turnerat i de flesta acv Europas länder såväl som i USA. Han är väl representerad på åtskilliga skiv, TV och radioinspelningar och har hyllats genom åren, av recensenter i Sverige och utomlands, såväl för sin formidabla teknik som för sin kreativitet.

Ingrid Elam är professor emerita i Litterär gestaltning och verksam som författare och kritiker. Hon har varit kulturchef på Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Under åren 2012-18 var hon dekan för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitete. Hon är aktuell med boken ”Romanens segertåg”.

Foto: Natalie Greppi

Christian Blomstrand, professor emeritus i neurologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. 
Startade med neurobiologisk grundforskning, docent i neurobiologi 1971 och i neurologi 1974. Tidiga forskningen berörde föränderlighet i hjärnans celler och samspel efter skada/stimulering. 1979-1989 klinikchef vid neurologiska kliniken och 1990-1994 chefläkare i Sahlgrenskas sjukhusledning. Från slutet av 1970 talet neurologisk forskning som fokuserades kring folksjukdomen stroke och akut behandling, men också att förstå möjligheter av hjärnans formbarhet (plasticitet) i längre perspektiv.
Aktiv under 2000 talet i hjärnskaderehabilitering, Senaste år aktiv i uppbyggnad av ett starkt Västsvenskt strokenätverk https://strokeinvest.se .
Kulturens roll i konst och arkitektur för människans hjärnhälsa är uppenbar. https://strokeinvest.se

Eva Hild är med sina karaktäristiska organiska former en av Sveriges mest framträdande skulptörer. Utbildad vid HDK-Valand (MFA 1998) har hon världen som arbetsfält. Hild har en stark position på den internationella konstscenen och är representerad i betydande samlingar.

Hennes skulpturer är som kroppar exponerade för tryck och rörelse.

”Erfarenheter i mitt liv ger mig känslor som jag gestaltar i de tunna, skalformiga volymerna." 

Tomrummet är lika mycket en del av skulpturen som den fasta materian - närvaro och frånvaro möts. Såväl utsida som insida är presenterad och de avancerade formerna uttrycker en skörhet, sinnlig lätthet och kraftfull styrka.

Foto: Anna Sigge


https://www.evahild.com/

Ann-Sofie Axelsson är prefekt för Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på  Chalmers och chef för Chalmers bibliotek. Ann-Sofie har en bakgrund som forskare med fokus på digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle och översättare av isländsk skönlitteratur. Snart aktuell med släpp av EP:n Jobbiga låtar i indiepop-projektet Kynnet.

Anders Elfvin är universitetssjukhusöverläkare i barnmedicin och neonatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är docent och adjungerad universitetslektor i neonatologi vid Göteborgs Universitet. Tidigare har han arbetat vid Hospital for Sick Children och University of Toronto i Kanada.
Kliniskt arbetar Anders med intensivvård av sjuka nyfödda och underburna barn. Hans forskning handlar om tarmsjukdomar och infektioner hos underburna barn. Han har forskningssamarbeten nationellt, och internationellt, bland annat i Seattle, USA och Johannesburg, Sydafrika.
Anders är övertygad om att händelser som påverkar hälsa och sjukdom under de första dagarna hos ett nyfött barn har betydelse för resten av livet.

Ingmar Skoog är professor i psykiatrisk epidemiologi och Föreståndare för Centrum för Åldrande och Hälsa vid Göteborgs Universitet, med 130 forskare från 17 institutioner och 5 fakulteter vid Göteborgs Universitet. Han leder H70-studierna i Göteborg som är befolkningsundersökningar av äldre som hållit på sedan 1971. Han har forskat om åldrande under närmare fyra decennier, och skrivit mer än 500 vetenskapliga artiklar och varit inbjuden föreläsare drygt 300 gånger på internationella möten. Han var medlem av Delegationen för senior arbetskraft, regeringens äldreforskarråd, och coronakommisionens expertgrupp om smittspridning, expert i utredningen om ny äldreomsorgslag,  sommarpratare 2021 och årets senior samma år.

Ulf Gran är professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning handlar om strängteori och hur metoder därifrån kan användas inom andra områden av fysik, t ex för att förstå högtemperatursupraledning. Ulf brinner för undervisning och är aktiv inom populärvetenskap.

Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, Svenska kyrkan.
Samtalar med forskare om vetenskap, tro och fantasi i podden Darwins stege utifrån Svenska kyrkans engagemang i vetenskapsfestivalen i Göteborg. Har också varit med och tagit fram Öppna kort – modell för existentiella samtal tillsammans med Hälsolots Centrum Majorna Linné (VGR och Göteborgs stad) kring existentiell/andlig hälsa.
 www.oppnakort.se

Arika Yamada (USA) has been a member of GöteborgsOperans Danskompanisince the 2013/2014 season. She trained at The Juilliard School and haspreviously danced with Gallim Dance in NYC. She’s worked at Korzo Theater (the Netherlands) and Company XIV at Edinburgh Fringe Festival, with Barak Marshall and the Los Angeles Philharmonic.

Doina Petrescu, Professor of Architecture and Design Activism, School of Architecture, University of Sheffield, och Jubileumsprofessor 2022 vid Chalmers. Doina Petrescu är en av grundarna av Atelier d’Architecture Autogeree (AAA).

Fredrik Höök is a professor of nano and biophysics, researching and teaching in biological and medical physics. His special interest is sensors for use in diagnostics and drug development, but also how biological sensors give us our senses. He has been awarded the Göran Gustafsson prize in Physics by the Royal Swedish Academy of Sciences (KVA), is a Wallenberg Scholar and is member of The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).

Joar Svanvik, MD, PhD, a surgery professor em. in Sweden has served at Sahlgrenska Hospital in Gothenburg, University Hospital in Linkoping and also at UCSF in SanFrancisco and in South Africa and is now active part time at the Transplantation Center, Gothenburg. He took part in starting a medical school in Kenya and was appointed an Editor of British Journal of Surgery for six years. He has served also as a shipboard physician in Antarctica and the North Atlantic. He is a member of HUBIQ (Human Biology and Quantum Physics) since its start and one of the authors of the book Quantum Physics and Life.

Astrid Sten Andersen is working as a freelance dancer and graduated this summer after two years at Stepz Danseuddannelse in Copenhagen. In 2020 she finished her MSc in Molecular Biomedicine at the University of Copenhagen. 

Astrid experiments in the intersection between movement and science with a confidence that the two can benefit from each other in a beautiful symbiosis. She likes to play with the contrast of the abstract and the factual as a tool to get the attention of the audience. She is the producer, choreographer and dancer in the performance “What Fires Together Wires Together”. 

Sofia Lykke Meile is a modern dancer with a three-year dance education from Peridance Capezio Centre in New York. She has been part of several shows in New York and is now diving into the world of science and dance as the second cast of the performance “What Fires Together Wires Together”. 

Afras musik är en blandning av klassik flamenco, latinamerikanska rytmer och nyskapande kompositioner i egen kaskad. I Andalusien studerade hon med spanska gitarrmästare och idag lever och verkar hon i Göteborg.

Hanna Morichetto, Architect SAR/MSA, PhD

Hanna Morichetto is a researcher and practicing architect with a special focus on residential architecture and health. She recently defended her PhD thesis “Residential Architecture and Enriched Environments” and currently works as a practicing senior lead architect at Liljewall Architects, Sweden. She also collaborates with researchers and teaches at Chalmers University of Technology, Department of Architecture and Civil Engineering, Gothenburg. Her research focuses on residential architecture and its potential health promotive effects through environmental enrichment and multisensory stimulation. It also investigates how residential design can promote social sustainability. She has an extensive background from residential design projects both as a consultant and from residential development business.

Foto: Linn Bergbrant

Poeten Lina Ekdahls tonträff är unik. Hon skriver ofta med ett rakt och mångbottnade språk. Hon skriver framförallt poesi, men också dramatik och libretto.
I våras kom hennes åttonde diktsamling, Du är inte full du är fylld. En diktsamling där hon undersöker hur mycket vi kan fyllas utan att gå miste om allt. Vem hamnar i centrum, vem har makten och hur mycket information får plats i ett såll. Vi uppmanas att börja från början, innan vi föddes. Någon påstår att det inte räcker, att det inte är nog.

Foto: Lina Ikse

Christer Andersson, VD, Verksamhetschef och allmänläkare på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB. Läkarlinjen mellan 1993–1998 i Lund (dessförinnan 3 år med enstaka kurser på Lunds universitet i Humaniora och Samhällsvetenskap) och därefter At (turnus) i Norge till 2000. Gjorde min ST (Specialisttjänstgöring för att bli allmänläkare) på Stenungssunds Vårdcentral 2000–2005. Startade Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral 2009 tillsammans med några kollegor. Initiativtagare och ansvarig för bygget av den nya vårdcentralen, ritad av Gert Wingårdh, 2013–2016.

Foto: Bo Håkansson

Marit Bergman är en flerfaldigt prisbelönt låtskrivare och artist som tog Sverige med storm när hon debuterade i början av 2000-talet. Sedan dess har hon släppt fem album, gjort egna radioprogram, skrivit musik till andra artister, teaterföreställningar och TV.

Projektledare, trädgårdsdesigner och arkitekt SAR/MSA, utbildad på
Chalmers Tekniska högskola med tilläggsstudier i byggnadsvård vid
Göteborgs Universitet, samt en postmaster på Kungliga
Konsthögskolan/Mejan kring konstnärliga värden i publik miljö.

Helena Backlund Wasling är docent i Neurofysiologi och hennes forskning rör hudsinnets fysiologi. Hon har skrivit boken "Närmare".

Martin Cederwall är professor i teoretisk fysik vid Chalmers tekniska högskola.Hans forskning handlar om strängteori i bred mening, och rör framför allt supersymmetri och symmetrier i gravitation. Martin är också aktiv inom populärvetenskap och dialog inom spänningsfältet naturvetenskap/religion, samt som musiker.

Pontus Wasling är neurolog och docent vid Sahlgrenska sjukhuset. Han har skrivit böckerna "Knaster - medvetandets gåta och illusionen av ett jag" och "Minnet, fram och tillbaka"

was born in Berlin, Germany and is active as a director and producer. After studying acting, classical singing and film production she founded the company AMBROSIA FILM in Berlin. Her first short film “9andahalf’s Goodbye” was shown at over 40 filmfestivals worldwide and won more than 10 awards.
BEYOND THE VISIBLE – HILMA AF KLINT marks her directorial debut and is the first and only film about this Swedish artist. The research and production of the film took 5 years where Halina Dyrschka also was working close with the HILMA AF KLINT ARCHIVE. The film was shown at over 50 film festivals all over the globe and the New York Times chose it as one of the best films in 2020. Currently she is working on a feature film about MARIA SYBILLA MERIAN.

Alexandra Walsh är en disputerad kemist och akvarellkonstnär. Hon har gjort det till sin mission att demystifiera akvarellmediet genom att bedriva olika projekt som visar på hur naturvetenskap kan hjälpa till i måleriprocessen. Bland annat sammanställer hon en akvarelldatabas över alla världens akvareller och utvecklar nya akvarelltekniker.


ABOUT THE AHA! FESTIVAL

The AHA! festival explores encounters between art and science during a two-day event at the Chalmers University of Technology, supported by the Departments of Architecture and Civil Engineering, Physics, Microtechnology and Nanoscience, Industrial and Materials Science and Communication and Learning in Science, and Health Engineering Area of Advance.  It is an international festival intended to provide a stage for enlightening and surprising experiences, staging surprises, new thoughts and displaced perspectives that lead to alternative modes of thinking about exploring the world through art and science. We invite scientists (physicists, historians, astronomers, engineers), artists (dancers, musicians, painters, poets, acrobats) who reside in these borderlands and wish to share their vision and work.

HISTORY

The relation between science and art has become more complex, but is just as important to attend to. Their meeting is still that of theory and practice, but also something more: a meeting of causal connections and meaningful coherences, of given conditions and unsuspected possibilities, of the order of things and our own place within it.

Today, ”science” no longer refers to systematic knowledge, but rather to a highly professionalised, specialised and often technically advanced activity intended for the production of empirically secure facts. Similarly, ”art” is no longer a methodical ability, but rather a complex and autonomous activity comparable to science: the creation of images, sounds, and other forms of sensuous experience with a most immediate effect. Forms that grab hold, shake up, leave us at a loss. Experiences that make us question ourselves and the world around us.

By bringing together science and art, architecture has provided an ideal playing field for such a confrontation for the first two festival in 2014 and 2015. In 2014, October 21–23, the first festival investigated the theme ‘embodiment.’ In 2015, November 2-4 the festival explored numbers, an underlying element in our lives. In year 2016 the festival was a joint voyage between the Departments of Architecture and Department of Physics to explore the theme ‘uni-verse,’ the fabric of life. All festivals offer three days of seminars, workshops, conversations, exhibitions, concerts, performances, and mingles, through thought-provoking experiences, hands-on surprises, itinerant perspectives, and savoury ideas. The festival welcomes students and researchers from all universities, and the general public, to turn the searchlight onto the relation between two different– but equally important – human activities; ’Science and art.’

AHA! 2022

AHA! 2021

AHA! 2019

AHA! 2018

AHA! 2017

AHA! 2016

AHA! 2015

AHA! 2014

FIND AHA!

The AHA! festivals main location is in the Volvo foyer (Volvofoajén) on the second floor of the student union building, at Chalmers Campus Johanneberg.

Click Here to open directions to the Volvo foyer on your phone

Chalmers Conference Centre
Chalmersplatsen 1
412 58 , Göteborg, Sweden

THE AHA! TEAM

Peter Christensson

Peter Christensson is project leader for the AHA!festival and sculpturer. Christensson is lecturer in Architecture and Engineering, at the department of archtecture and civil engineering.

Michael Eriksson

Michael Eriksson är koordinator vid enheten för Extern samverkan, forskning- och innovationsstöd, och har arbetat med AHA!festivalen sedan år 2016.

Sanna Dahlman

Sanna Dahlman är Produktdesigner MFA och är anställd som konstnärlig lärare på avdelningen för Design & Human Factors, IMS, Chalmers. Sanna undervisar på programmen Teknisk Design och Design och Produktutveckling.

Fredrik Höök

Fredrik Höök is a professor of nano and biophysics, researching and teaching in biological and medical physics. His special interest is sensors for use in diagnostics and drug development, but also how biological sensors give us our senses.

Joar Svanvik

Joar Svanvik, MD, PhD, a surgery professor em. in Sweden has served at Sahlgrenska Hospital in Gothenburg, University Hospital in Linkoping and also at UCSF in SanFrancisco and in South Africa and is now active part time at the Transplantation Center, Gothenburg.

Contact

Contact the AHA! team at info@ahafestival.se
Courtesy of Chalmers University of Technology
Web production: Sebastian Christensson
Logo: Thomas Asplund